Regionalt legemiddelforum (RLF)

Regionalt legemiddelforum (RLF) ble etablert av Helse Sør-Øst RHF i juni 2008. Forumets mandat ble revidert og harmonisert med øvrige fagråd i Helse Sør-Øst RHF i 2009.

RL​F s​kal​​:

 • gi administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF anbefalinger i legemiddelrelaterte spørsmål for å sikre rasjonell, sikker og kostnadseffektiv legemiddelbruk.
 • bidra til regional faglig koordinering, raskere implementering av nasjonale og regionale retningslinjer og faglig rådgivning overfor det regionale helseforetaket.
 • ha rådgivende funksjon i forhold til Helse Sør-Øst RHF og gis ingen instruksjonsmyndighet. 

Kont​​akt

Øyvind Melien, leder
E-post: omelien@ous-hf.no

Astrid Johnsen, sekretær
E-post: astridjo@sahf.no

Re​​gionalt legemiddelhåndteringsutvalg

Hovedoppdraget til Regionalt legemiddelhåndteringsutvalgt (RLH) er å medvirke til sikker bruk av legemidler ved helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF hvor Veileder legemiddelhåndtering i Helse Sør- Øst RHF står helt sentralt.

Regionalt legemiddelhåndteringsutvalg (RLH)

Se ogs​​å:

Anbefalinger

Vedlegg til anbefalinger

Veiledere

PRESENTASJONER

  ​​RLF-REFERATER      Sist oppdatert 03.04.2024