Munnbind

Bruk av munnbind kan ikke erstatte andre tiltak, men kan være et tillegg i situasjoner hvor vi har økende eller høyt smittepress.

bilde av munnbind

Hvilke typer munnbind finnes det?

Det fins både medisinske (to typer) og ikke-medisinske munnbind (tøymunnbind).

Munnbind bør være av typen medisinske munnbind, eller tøymunnbind som tilfredsstiller kravene til Standard Norge for munnbind i det offentlige rom (standard.no).

Medisinske munnbind

Denne typen munnbind er væskeavvisende og ment for bruk i det offentlige rom. Disse anbefales vanligvis til bruk for pasienter eller andre som kan være smittsomme, men er ikke ment for helsepersonell.

Denne typen omtales også som kirurgiske munnbind og benyttes av helsepersonell. Disse bør fortrinnsvis forbeholdes helsetjenesten.

Ikke-medisinske munnbind

Ikke-medisinske munnbind/tøymunnbind, er ment til bruk utenfor helsetjenesten for engangs- eller gjenbruk. De kan være hjemmelagde eller fabrikkproduserte, og er laget av tekstiler eller annet materiale. Dersom du vil bruke tøymunnbind anbefaler vi tøymunnbind med dokumentert effekt på minst 70 % filtrering av partikler.

Hvordan setter jeg munnbindet riktig på meg?

For at munnbindet skal ha optimal effekt må det sitte korrekt. Da må det sitte tett rundt munn, nese og hake i hele perioden du bruker det. Ikke ha det nedenfor nesen eller på haken. Ikke flytt det opp og ned.

Hvordan ta på medisinsk munnbind

 1. Rengjør hendene før du tar på munnbind.
 2. Pass på at munnbindet sitter tett inntil ansiktet og godt over nesen.
 3. Bruk munnbind klasse I (klasse II skal forbeholdes helsetjenesten).
 4. Bruk hvert munnbind bare én gang.
 5. Bytt munnbind hvis det blir fuktig eller om du tar det av for å spise e.l.
 6. Kast det brukte munnbindet i en (vanlig) søppelbøtte med én gang du tar det av.
 7. Rengjør hendene etter at du har tatt av eller berørt munnbindet.

Skjermbilde 2021-02-01 kl. 12.41.27.png

 1. Rengjør hendene før du tar på tøymunnbind
 2. Påse at tøymunnbind sitter tett inntil ansiktet og godt over nesen.
 3. Bytt til rent tøymunnbind dersom det blir fuktig eller om du tar det av for å spise eller lignende.
 4. Rengjør hender etter du tar av tøymunnbind.
 5. Oppbevar det brukte tøymunnbindet i en lukket plastpose inntil du får vasket det.
 6. Vask tøymunnbind på 60 grader mellom hvert bruk.

Se illustrasjon for riktig bruk av tøymunnbind på FHI.no

Kilde: helsenorge.no, fhi.no

Sist oppdatert 11.10.2022