Blodtrykksenkende (ACE-hemmere og angiotensin II-antagonister)

Denne typen medisiner brukes ofte ved høyt blodtrykk, hjertesvikt og kan skåne nyrene blant annet hos diabetikere. Medisinen senker blodtrykket ved at blodårene utvider seg og minsker hjertets arbeid. 

Eksempler på ACE-hemmere: Enalapril (Renitec®), ramipril (Triatec®), kaptopril
(Captopril®), lisinopril(Zestril®), perindopril(Perindopril®).

Eksempler på angiotensin II-antagonister: Losartan(Cozaar), valsartan(Diovan), kandesartan(Atacand)), eprosartan(Teveten®), irbesartan(Aprovel®), telmisartan
(Micardis®), olmesartanmedoksomil(Olmetec®).

Riktig bruk 

Bruk medisinen nøyaktig slik som avtalt med legen. Tas til samme tid hver dag. Kan tas med eller uten mat. I oppstart av behandlingen er det viktig med jevnlig kontroll hos lege for å finne riktig dosering.

Bivirkninger og egenpleie

Ved oppstart eller økning av medisindose kan man oppleve symptomer som hodepine, tretthet og svimmelhet. Disse effektene er normalt forbigående. Svimmelhet kan reduseres noe ved å ta medisinen om kvelden, ta den med mat eller ved å reise seg langsomt.

Tørrhoste er en spesifikk bivirkning for ACE-hemmere. Den oppstår oftest ved økning i dose eller ved oppstart, men kan også oppstå når som helst i behandlingen. Symptomene kommer oftest om natten. Ved vedvarende tørrhoste, bør lege kontaktes.

Svært sjeldne, men alvorlige bivirkninger: 

  • Hevelser i ansikt, lepper, tunge og hals (angioødem). 
  • Akutt nyresvikt – symptomer kan være redusert urinutskillelse, oppkast og forvirring. Ved sykdom som medfører betydelig væsketap (diaré/oppkast) 
    eller mangelfullt væskeinntak, øker risikoen for nyresvikt. Ta kontakt med legen.

I disse tilfellene bør lege kontaktes umiddelbart.

Apoteket anbefaler 

Glemt dose: Hvis du glemmer å ta dosen til riktig tid, ta den så snart du husker det. Hvis det nærmer seg tid for ny dose skal du ikke ta dobbel dose. 

Kombinasjon med andre medisiner/kosttilskudd: : Førstevalgved behandling av smerter er medisiner som inneholder paracetamol (Paracet®, Panodil®, Pinex®). Ta kontakt med lege ved behov for andre smertestillende medisiner. NSAIDS (f.eks. Ibux®, Naproxen®, Voltaren®) skal KUN brukes i samråd med lege

Ved bruk av kaliumtilskudd, bør dette følges opp av lege.

Andre råd 

Oppbevaringsbetingelser: Oppbevares i romtemperatur, ikke over 25 grader. 

Alkohol: Økt risiko for bivirkninger som lavt blodtrykk og svimmelhet. Høyt alkoholkonsum kan motvirke den blodtrykkssenkende effekten. Vis måtehold. 

Gravide: Disse medisinene skal ikke brukes ved graviditet. 

Ammende: : Ved amming kan ACE-hemmerne kaptopril og enalapril brukes i samråd med lege. Angiotensin II-antagonisten candesartan kan brukes ved amming i samråd med lege. De øvrige angiotensin II-antagonistene anbefales generelt ikke til ammende.

Denne medisinen er til deg. Ikke del den med andre. Les pakningsvedlegget. For mer informasjon kontakt apotek eller lege. Returner gamle og ubrukte medisiner til 
apoteket.

Gå til utskriftsvennlig versjon (pdf)

Sist oppdatert 25.04.2024