Om Diakonhjemmet sykehusapotek

Et rom med skrivebord og stoler
Inngangsparti

Om sykehusapoteket

Diakonhjemmet Sykehusapotek er en nyskapende kompetansevirksomhet, spesielt innenfor klinisk farmasi og klinisk kommunikasjon. Personalet er høyt kvalifisert helsepersonell.

Diakonhjemmet Sykehusapotek er en del av Sykehusapotekene HF.

Ledelse

Sykehusapoteket ledes av sykehusapoteker Anett Bjørhovde som har det overordnede faglige og administrative ansvaret.

Ledergruppen forøvrig består av

Pressehenvendelser til sykehusapoteket

Kontakt strategi- og kommunikasjonsrådgiver Hilde Frøyland

Spesialkompetanse på revmatiske lidelser

Kliniske farmasøyter deltar i tverrfaglig samarbeid på sykehusets ulike poster. Lang klinisk erfaring har gitt oss spesiell ekspertise på veiledning, service og informasjon til mennesker med revmatiske lidelser. Diakonhjemmet Sykehusapotek er blant de ledende i landet på dette området.

Diakonhjemmet Sykehusapotek

E-post: dh@sykehusapotekene.no

Telefon: +47 22 45 15 80

Telefon: FAKS + 47 22 45 17 69

Apoteket er åpent mandag til fredag 09.00 –16.00 (08.00–16.00 helsepersonell) og ligger lett tilgjengelig ved sykehusets poliklinikker.

Besøksadresse: Reidar Kobros vei 5, Oslo 

Faktura- og leverandørinformasjon

Les mer her

 

Avdelingens hovedkunde er Diakonhjemmet sykehus. Andre kunder er private sykehus, sykehjem og hjemmebaserte tjenester som tilhører Diakonhjemmet sykehus' sektor.

Les mer

Diakonhjemmet Sykehusapotek deltar i det systematiske arbeidet med å redusere klimagassutslipp og miljøavtrykk.

Les mer her

Avdelingen består av seksjon for klinisk farmasi og seksjon for farmasøytisk rådgivning. Den har ansvar for forskning, utvikling og tjenester ved sykehusapoteket.

Les mer her

Sist oppdatert 28.06.2024