Praktisk informasjon for ansatte ved Sykehuset Innlandet, Hamar

 

Telefon 62 53 79 64

Faks 62 53 79 55

Telefon 62 53 79 45

Faks 62 53 79 55

Du står nå på en side om avdelingene våre som leverer varer og tjenester til sykehuset. Vi henviser deg videre til våre sider om Sykehusapoteket som er myntet på pasienter, pårørende eller andre.

Se mer om Sykehusapoteket Hamar

Sist oppdatert 06.09.2023