Nyttig for helsepersonell i Helse Sør-Øst

På denne siden har vi samlet informasjon rettet til helsepersonell på sykehusene. Her finner du blant annet åpningstider for avdelinger hos oss som betjener sykehuset. I tillegg finner du anbefalinger og veiledere og andre nyttig informasjon.

Sykehusapotekene har avdelinger som leverer varer og tjenester til sykehusene. Her finner du praktisk informasjon om blant annet bestillingsrutiner og åpningstider.

Regionalt legemiddelhåndteringsutvalg (RLH) er et underutvalg av Regionalt legemiddelforum (RLF)

Hovedoppdraget for RLH er å medvirke til sikker bruk av legemidler ved helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF hvor Veileder legemiddelhåndtering i Helse Sør- Øst RHF, 2020 står helt sentralt.


Kon​​takt
Astrid Johnsen, leder
E-post: astridjo@sahf.no

 

Les mer om Regionalt legemiddelhåndteringsutvalg (RLH )her

Lukket legemiddelsløyfe er en metode for å sikre at pasienter i sykehus får rett legemiddel, i rett dose, til rett tid og på rett måte. Tekniske løsninger gjør det lettere å kontrollere legemidlene som deles ut opp mot ordinerte legemidler, og sikrer pasientens identitet ved hjelp av elektronisk kontroll.

​Prosjektet i regional regi harsom mål å etablere en regional standard for en lukket legemiddelsløyfe. Bruk av endoser vil være grunnlaget for den nye standarden. Sykehusapotekene HF er med i prosjektet og er viktige for anskaffelse og produksjon av endoser.

Regional standard for lukket legemiddelsløyfe

Informasjonsmateriell

    Sist oppdatert 21.04.2023