Bilde fra apotek: en kunde og en apotekansatt står og snakker ved en butikkhylle

Om oss

Vi er sykehusenes og pasientenes kompetansesenter for legemidler.

Vi er Sykehusapotekene helseforetak (HF).

Vi skal bidra til økt pasientsikkerhet. Vi skal også bidra til at kostnadene for helseforetaket og pasientene forbundet med legemiddelanskaffelse holdes så lave som mulig.

 • Vi skaffer medisiner til sykehusene og dets pasienter.
 • Vi produserer medisiner som ikke kan skaffes på annen måte, inkludert tilrettelegging ved bruk av lukkede antibiotikaløsninger (halvfabrikata).
 • Vi har ansvaret for beredskap knyttet til medisinforsyning. Vi gjennomfører og foreslår løsninger for å sikre tilgang til medisiner.
 • Vi forsker innenfor farmasi og apotekfag.
 • Vi underviser øvrig helsepersonell og gir råd om legemidler.
 • Tjenestefarmasøytene våre praktiserer i sykehusmiljøene. Enten direkte som en del av temaet rundt pasientbehandlingen eller som rådgivere på systemnivå.
 • Les mer om tjenestefarmasøyter her

Kvalitet, trygghet og respekt er nedfelt som de tre nasjonale kjerneverdiene for spesialisthelsetjenesten. Med dette som utgangspunkt ønsker vi å framstå som kunnskapsrike, rause og ansvarsbevisste. Adferd overfor kunder og hverandre skal tuftes på dette verdigrunnlaget og tilhørende spilleregler.​

Vår ledergruppe består av følgende personer og funksjoner:​

Administrerende direktør

Portrettbilde av Tore Prestegard

Tore Prestegard
E-post: tore.prestegard@sahf.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Områdedirektør Sykehusapotekene Sør

Portrettbilde av Ingun Gjerde

​​
Ingun Gjerde
E-post: ingungj@sahf.no


 

 

 

 

 

 

 

 

Områdedirektør Sykehusapotekene Innlandet

Portrettfoto av Marianne Duelien Myrvold


Marianne Duelien Myrvold
E-post: marianne.duelien.myrvold@sahf.no

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Leder Sykehusapotekene Oslo

Portretfoto av Jalil Djahromi


Jalil Djahromi
E-post: jalil.momtaz.djahromi@sahf.no
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leder Sykehusapotekene Østfold

Portrettfoto av Thomas Bäckstrøm


Thomas Bäckstrøm
E-post: thomas.backstrom@sahf.no
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leder Sykehusapotekene A-hus

Portrettfoto av Børge Breivik


Børge Breivik
E-post: borge.breivik@sahf.no


 

 

 

 

 

 

 

 

Fagdirektør

Portrettfoto av Hans-Petter H. Johannessen


Hans-Petter H. Johannessen
E-post: hans.petter.heide.johannessen@sahf.no


 

 

 

 

 

 

 

 

Digitaliserings- og innovasjonsdirektør

Portrettfoto av Sonia Bhutta


Sonia Bhutta
E-post: sonia.bhutta@sahf.no 

 

 

 

 

 

 

 

Organisasjonsdirektør

Portrettfoto av Henrik Werenskiold von Bärnholdt


Henrik Werenskiold Bärnholdt

​E-post: henrik.werenskiold.von.barnholdt@sahf.no


 

 

 

 

 

 

 

Økonomidirektør 

Portrettfoto av André Bjugstad Rø

​​​
André Bjugstad Rø 
E-post: andre.bjugstad.ro@sahf.no

 


Styret i Sykehusapotekene HF er vårt høyeste organ. Styret har på vegne av Helse Sør-Øst RHF det overordnede ansvaret både for utviklingen og driften av Sykehusapotekene HF. Referater fra styremøtene og andre styredokumente​r kan du se ved å lese mer om styrets arbeid.

Les mer om styrets arbeid


Hovedtillitsvalgt Norges Farmaceutiske Forening (NFF)

Karoline Hansen

Gå til NFFs hjemmeside

Hovedtillitsvalgt Parat/Farmasiforbundet (FF)

Eva Irene Holmen
Sykehusapoteket Bærum

Telefon 90 62 46 27

Gå til FFs hjemmeside

Kontaktperson Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO)

Håvard Hem
Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet
Telefon 23 07 34 25

Gå til NITOs hjemmeside

Hovedtillitsvalgt Delta

Hilde Kristine Strand
Sykehusapoteket Skien
Telefon 35 91 54 00

Gå til Deltas hjemmeside


Hovedtillitsvalgt Tekna

Ingeborg Karbø
Sykehusapoteket Oslo
Telefon 23 20 52 00

Gå til Teknas hjemmeside


Hovedtillitsvalgt Fagforbundet​

Tatjana Schanche (Representerer Fagforbundet inntil en lokal repr. er på plass)

tatjana.schanche@fagforbundet.no

Gå til Fagforbundets hjemmeside​

Brukerutvalget i Sykehusapotekene HF er

 • Et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet til brukere, pasienter og pårørende i virksomhetsområdet.
 • Et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor de ansvarsområdene og oppgavene som helseforetaket har.
 • Et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner.

Les mer om Brukerutvalget

Sykehusapotekene HF skal være en god og trygg arbeidsplass og vektlegger en åpen ytringskultur. Ansatte i Sykehusapotekene HF skal vise hverandre og omverden respekt, og følge lover, regler og grunnleggende etiske normer.

Varslingsrutiner i Sykehusapotekene HF

Varsling av kritikkverdige forhold - skjema

  Jobbe hos Sykehusapotekene HF?

  Sykehusapotekene HF er en arbeidsplass med mange spennende arbeidsoppgaver. Vi er en del av spesialisthelsetjenesten, har et fag i fokus og samarbeider tett med sykehusene.
  Ledige stillinger
  En lege som ser på en pasient
  Sist oppdatert 24.04.2023